Bygdøy skole FAU

 Nyttige lenker, informasjon, referat, nyhetsbrev mm
Kjerstin Owren er ansatt som mobbeombud i Oslo kommune. 

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under bystyret. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker.

Les mer på mobbeombudets sider 

Barneombudet er barn og unges talsperson. De jobber for barns rettigheter og skriver:

  • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.
  • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.
  • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha.

Les mer på barneombudet.no

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny.


Les mer her


BFAU Nyhetsbrev: 

Januar 2020

Juni 2020


Aktuelle Referat: 


16.09.20

Årsberetning 19/20

17.06.20

27.05.20

15.01.20

10.12.19

20.11.19

23.10.19

18.09.19

19.08.19Nyttige lenker


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no

Nyheter fra Oslo KFU

Kommunalt foreldreutvalgDataspillavhengighet - Med ondt skal ondt fordrives!


"Regulering av barn og ungdoms forhold til og bruk av skjerm er en vanlig utfordring for foreldre. Ukentlig skrives det mye om «farlige spill» – som «Fortnite» – i mediene. Bekymringen hos foreldre kan dreie seg om dataspilling som tar overhånd, men også om mobilbruk nattestid, bekymring for dårlig fysisk form og manglende sosial kompetanse, for å nevne noe." (ref.psyknytt/helsebiblioteket.no)

Les hele artikkelen fra psykologtidsskriftet her


Skikk og bruk... for foreldrene!


For at barna våre skal oppføre seg så må vi gå foran med godt eksempler! FAUs PS-gruppe har utarbeidet "skikk og bruk for foreldrene" - en klar og lettlest veiledning for stressede foreldre i skolehverdagen. Den kan leses her


Les med barna

Bygdøy skoles regler for orden og oppførsel

Har du og ditt barn satt dere inn i reglene for orden og oppførsel i skolehverdagen? De blir straks publisert her

 


Tiltak

Blir barnet ditt mobbet? Lær om skolens handlingsplan og hva du kan gjøre

Handlingsplan kommer her

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED