Nyttige lenker, informasjon, referat, nyhetsbrev mm
Kjerstin Owren er ansatt som mobbeombud i Oslo kommune. 

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under bystyret. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker.

Les mer på mobbeombudets sider 

Barneombudet er barn og unges talsperson. De jobber for barns rettigheter og skriver:

  • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.
  • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.
  • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha.

Les mer på barneombudet.no

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny....


Les mer her


BFAU Nyhetsbrev: 

Januar 2020

August 2020

Årsberetning skoleåret 19/20


Aktuelle Referat: 

17.02.21 (kommer 14.02.21)

16.12.20

20.01.21

28.10.20

16.09.20

17.06.20

27.05.20

15.01.20

10.12.19

20.11.19

23.10.19

18.09.19

19.08.19


VedtekterNyttige lenker


Bygdøy skoles hjemmeside


Opplæringsloven


Foreldreutvalget for grunnopplæring www.fug.no


Oslo kommunale foreldreutvalg www.oslokfu.no


Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial 

utvalg for høyt presterende elever www.regjeringen.no


Utdanningsdirektoratets informasjon om rettigheter for barn og foreldre www.nullmobbing.no

Nyheter fra Oslo KFU

Kommunalt foreldreutvalgDataspillavhengighet - Med ondt skal ondt fordrives!


"Regulering av barn og ungdoms forhold til og bruk av skjerm er en vanlig utfordring for foreldre. Ukentlig skrives det mye om «farlige spill» – som «Fortnite» – i mediene. Bekymringen hos foreldre kan dreie seg om dataspilling som tar overhånd, men også om mobilbruk nattestid, bekymring for dårlig fysisk form og manglende sosial kompetanse, for å nevne noe." (ref.psyknytt/helsebiblioteket.no)

Les hele artikkelen fra psykologtidsskriftet her


Skikk og bruk... for foreldrene!


For at barna våre skal oppføre seg så må vi gå foran med godt eksempler! FAUs PS-gruppe har utarbeidet "skikk og bruk for foreldrene" - en klar og lettlest veiledning for stressede foreldre i skolehverdagen. Den kan leses her


Les med barna

Bygdøy skoles regler for orden og oppførsel

Har du og ditt barn satt dere inn i reglene for orden og oppførsel i skolehverdagen? De blir straks publisert her

 


Tiltak

Blir barnet ditt mobbet? Lær om skolens handlingsplan og hva du kan gjøre

Handlingsplan kommer her