Arbeidsgrupper

FAU involverer seg, for å bistå skole og elever i viktige områder ved skoledriften, ved å konstituere seg i form av arbeidsgrupper. Hvilke områder dette er kan variere fra år til år, men økonomigruppen og gruppen for psykososialt-miljø(PS) er festet. 

FAUs representanter har mulighet til å jobbe innenfor områder de har kunnskap og/eller interesse. Deltagelse og engasjement i gruppene er frivillig, men man vil etterlyser gjerne representanter som er villige til å bidra aktivt i en av gruppene. Gruppene er ansvarlige for dialog med skolen innen sitt område og er tildelt kontaktperson i skolen. 


Gruppenes formål er: 

 • Samarbeide med relevante råd/utvalg/ressurspersoner i skolen og skolens ledelse
 • Bistå med kommunikasjon fra skolen til foreldre innen arbeidsområdet
 • Evaluere forbedringspotensial innen områder som foreldrerådet anser som viktige
 • Utarbeide forslag til gjennomførbare tiltak (informasjon/støtte/ bistand/aktivitetsplaner)
 • Foreslå tiltak for skoleledelsen og følge opp/bistå med gjennomføring 
 • Saker av særskilt betydning og/eller med behov for vedtak i FAU og/eller dialog settes på agenda og stemmes over i hovedmøtene 


Hver gruppe velger en gruppeleder med følgende oppgaver: 

 • Primærkontakt for arbeidsgruppen
 • Innkalling til gruppemøter
 • Delegering av oppgaver
 • Agenda og referat
 • Sørger for oppsummering i hovedmøtene
 • Innsending av eventuelle punkter som skal føres på agenda og relevante vedlegg
 • Årsrapport innen 15.juni