Bygdøy skole FAU

Økonomigruppen


Om


Bygdøy skole kommer dessverre særdeles uheldig ut med dagens finansierings- og ressursfordelingsmodell og problemet har ingen umiddelbar løsning. Skolen går i år med et stort og uselvforskyldt underskudd som taes med videre påfølgende år. I et forsøk på å redusere underskuddet har skolen strammet inn budsjettet betraktelig. Dette går så klart utover kvaliteten på barnas skolegang.

FAUs økonomigruppe er etablert for å bidra, på vegne av foreldrerådet, til å finne løsninger for å forbedre skolens økonomi, både kort og langsiktig.  Dette er et særdeles viktig område og hvis du har gode råd og/eller mulighet til å bistå på dette området så ønsker gruppen at du tar kontakt. 

       Økonomigruppens fokusområder: 
  • Forbedring av skoleøkonomien


  • Kontaktpunkt for Venneforeningen og deres investeringer i skolen


  • Styring av FAUs økonomi (budsjett, regnskap, investeringer mm)

Representanter:

For skoleåret 19/20 sitter følgende FAU-representanter i økonomigruppen: 


  • Anders Rosenlund (Gruppeleder, FAU-representant)


  • Tone Beate Hetland (FAU-representant)


  • Stein Utstumo (FAU-representant)


  • Tove Ringvold (FAU-representant)

Kontakt FAUs økonomigruppe

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED