Økonomigruppen


Om


FAUs økonomigruppe er etablert for å bidra, på vegne av foreldrerådet, til å finne løsninger for å forbedre skolens økonomi, både kort og langsiktig.  Dette er et særdeles viktig område og hvis du har gode råd og/eller mulighet til å bistå på dette området så ønsker gruppen at du tar kontakt. 

       Økonomigruppens fokusområder: 
  • Forbedring av skoleøkonomien


  • Kontaktpunkt for Venneforeningen og deres investeringer i skolen


  • Styring av FAUs økonomi (budsjett, regnskap, investeringer mm)

Representanter:

For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i økonomigruppen: 


  • Anders Rosenlund (Gruppeleder)


  • Tone Beate Hetland 


  • Tove Ringvold 


  • Halvard HedemarkKontakt FAUs økonomigruppe