Bygdøy skole FAU

PS-gruppen

 Gruppen for psykososialt miljø 


Om

Ingenting er så viktig som at barna våre skal føle at de har det trygt og godt i skolehverdagen. 


I likhet med veldig mange andre skoler så sliter dessverre også Bygdøy skole med problemer i barnas psykososiale-miljø. Dette medfører stor belastning for de barna det gjelder og kan også ha en uheldig ringvirkning på andre barn. 


På skolen kan miljøproblemer utarte seg på mange forskjellige måter og manifesterer seg for eksempel i form av synlige problemer som mobbing, fysisks trakassering og vold eller det kan i større grad gå under radaren til de voksne, som eksempelvis utenforskap, ekskludering eller netthets.


Problemer med miljøet er sammensatt og det finnes ingen snarveier. Loven om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) ble i 2017 oppdatert til å spesifisere barnas miljø og deres rett til å gå på en skole med nulltoleranse mot mobbing og trakassering. Dette kan leses mer om i opplæringslovens  kapittel 9A. I og med at dette nå ikke kun er en etisk, men også en lovfestet rett, er det viktig at både foreldre såvel som skole er sitt ansvar bevisst og jobber proaktivt for å påse at all form for usosial atferd følges opp med den hensikt å fullstendig eliminere mobbing, ekskludering eller noen form for plaging av andre barn. 

"Psykososial er en fellesbetegnelse på psykiske og sosiale forhold av betydning for helse og mental fungering. Sosiale forhold kan angå barns oppvekstvilkår, hjemmeforhold, forhold på skolen, miljø på arbeidsplassen og så videre, mens psykiske forhold viser til personens måte å håndtere disse, kognitivt og emosjonelt. " 


- Det store Norske Leksikon

"Det er de voksne som har ansvaret for å se – og stanse – de som plager andre. Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, og de må ha respekt for hvordan den som plages, føler det. Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de vil stanse dem som mobber." 

-Inga Bejer Engh (Barneombud)

       PS-gruppens fokusområder:


 • Øke foreldrenes kunnskap om Bygdøy skoles psykososiale miljø


 • Samarbeide med skolens ansatte og miljøutvalget for å stramme inn på nulltoleransen mot mobbing


 • Bistå med konkret informasjon til foreldre og elever om mobbing, trakassering og deres praktiske konsekvenser
 • Sammen med Skolemiljøutvalget (SMU) skal PS-gruppen se til at Bygdøy skoles barn og foreldre:

  • Får de beste sosiale og miljømessige forutsetningene på skolen
  • Føler trygghet og tillit til lærere og ansatte
  • Er klare over hva slags protokoll skolen har for oppfølging av psykososiale problemer
  • Tør å melde ifra om problemer, vel vitende om at de vil bli tatt alvorlig og fulgt opp
  • Er kjent med skolens regler for orden og oppførsel
  • Er klare over konsekvensene hvis de bryter skolens regler for orden og oppførsel
  • Barna er selv klare over deres individuelle rett til et trygt og godt miljø
  • Barna vet nøyaktig hvor de skal henvende seg hvis de selv føler seg utsatt eller observerer at andre barn blir plaget 

"Mobbing kan avdekkes, stoppes og forebygges. Det er ingen heksekunst, dersom man har kunnskapen og forholdene ligger til rette. Det er fullt mulig å gjøre en hvilken som helst elevgruppe tilnærmet mobbefri" -Paul Viktor Wiker www.godskole.no

Nyheter fra PS-gruppen

Delrapport fra medietilsynet

 • Hovedfunn i delrapport 1:

  • 90 prosent av 9 – 18-åringer er på ett eller flere sosiale medier. Halvparten av norske niåringer bruker sosiale medier, og 65 prosent av tiåringene.

  • Nesten alle barn og unge i alderen 9 – 18 år bruker YouTube (95 %). Deretter følger Snapchat (80 %), TikTok (65 %) og Instagram (65 %). Omtrent halvparten 9 – 18-åringer bruker Facebook.

  • Én av tre 9 – 18-åringer som bruker Snapchat, TikTok eller Instagram sier at de deler en video på en av disse plattformene hver dag. En større andel av jentene enn guttene deler noe på sosiale medier.

  • Omtrent halvparten (48 %) av jentene i alderen 17 – 18 år som bruker sosiale medier har angret på noe de har delt der, mot 33 prosent av guttene på samme alder.

  • 34 prosent av 13 – 18-åringer har sett innhold eller diskusjoner som viser måter å være svært tynn på. Det er betydelig flere jenter enn gutter som har sett innhold/diskusjoner på nett om måter å være svært tynn på, og denne kjønnsforskjellen gjelder alle i aldersgrupper.

  • 43 prosent av 13 – 18-åringer har sett innhold eller diskusjoner med skremmende eller voldelige bilder, for eksempel av mennesker som skader andre mennesker eller dyr.

  • 30 prosent av 13 – 18-åringer har sett innhold eller diskusjoner der folk snakker om eller viser måter å være svært tynn på (for eksempel anorektisk eller bulimisk). En høyere andel jenter enn gutter har sett innhold eller diskusjoner om måter å skade seg selv på fysisk.

  • 43 prosent av 13 – 18-åringer har sett innhold eller diskusjoner med

   hatmeldinger som angriper bestemte grupper eller enkeltpersoner. Jenter i alderen 13 – 14 år og 17 – 18 år har i større grad enn gutter på samme alder sett hatmeldinger som angriper bestemte grupper.

Representanter:

For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i gruppen for psykososialt miljø: 


  • Therese Stavseth (leder)


  • Liv Anniken Berg 


  • Thea Vold Rosenberg  


  • Linn Stamnes 


  • Birgit Hova


  • Stig Vikebø-Rønqvist


  • Anne Birte Snilsberg  Kontakt FAUs gruppe for psykososialtmiljø

  FAU samarbeider med

  Bygdøy skole FAU

  23 28 11 30 (Bygdøy skole)

  Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


  Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

  Liv Anniken Berg (nestleder)

  livab6@icloud.com

  Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
  Merk e-posten med Bygdøy skole

  COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED