Bygdøy skole FAU

BAKS-gruppen


Om


Representanter i BAKS-gruppen skal påse at barna har et optimalt tilbud på BAKS og er både fysisk og psykisk trygge. De skal se til at oppfølgingen av barna, både i organisert og fri-aktivitivet er av god kvalitet og at barna er tilstrekkelig stimulerte. De skal være et kontaktpunkt i FAU for BAKS-ledelse og ansatte samt samarbeide med venneforeningen om valg og innkjøp av midler til BAKS. 


       Baksgruppens fokusområder 2020: 
  • Være bindeledd mellom PS-gruppen, SMU og BAKS om det psykososiale miljøet i BAKS-tiden


  • Kvalitetssikre Leksehjelp, aktivitetstilbud og rutiner for orden og oppførsel

Representanter:

For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i BAKS-gruppen: 


  • Gyri Susrud (leder)


  • Linn Stamnes 


  • Birgit Hova


  • Therese FlygindKontakt BAKS-gruppen

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED