Bygdøy skole FAU

Klassekontakter


Om


Klassekontaktene er viktige foreldrerepresentanter i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. Det er viktig at foreldre bidrar til å skape en god skolehverdag for sine barn ved å bistå klassekontakten med både fordeling av oppgaver og engasjement på foreldremøter og andre aktiviteter. Kontakt gjerne din klassekontakt og spør om hvordan du kan bidra. 

Nytt av skoleåret 19/20 er at Bygdøy skole nå har en egen FAU-representant, Kine Søyland, som er ansvarlig for oppfølging av klassekontaktene. Hun kan kontaktes via linken over. 

Les mer om rollen til klasse/-foreldrekontakter på foreldreutvalget for grunnopplærings hjemmesider www.fug.no

Hvilke oppgaver har klassekontaktene?
Klassekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen, spesielt kontaktlæreren. 


Deres oppgaver innebærer: 


 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen/gruppen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Legge fram saker for foreldrene som FAU vil høre foreldrenes mening om (skriftlig, muntlig eller på foreldremøte)
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nyeforeldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 
 • Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister.  Det er kontaktlærerens oppgave å informere klassekontakten om nye elever/foreldre

Aktivitetsplan

Klassekontaktene har også ansvar for å delegere oppgaver til foreldrene i klassen: 


 • Vakter til Aksjonsdagen uke 45
 • Opprydding Aksjonsdagen
 • Julegrøt
 • Juleavslutning frokost/kake/kaffe/gløgg
 • Følge klassen i 17.mai tog
 • Biblioteksvakter 
 • Nattravn
 • Vakter til sokkeball for 7.klasse i Januar
 • Sommeravslutning frukt/kake/kaffe
 • Vennegruppeoppgaver
 • Årshjul høst - Halloween
 • Årshjul vår
 • Sommeravslutning klassen
 • Foreldrefest

Link til klassekontaktenes arbeidsoppgaver her

17.mai informasjonsskriv her

Klassekontakter skoleåret 19/20

1 Oseberg

Henrik Juel Teige

henrikjteige@gmail.com

1. Gokstad

Hege Bratland

bratlandhege@gmail.com

1. Ormen Lange

Liv Anniken Berg

livanniken@hotmail.com

2A

Holte, Christina K.

christinaholte@gmail.com

2B

Eline Martens

martenseline@hotmail.com

3A

Linda Haukeli

lindanyheim@hotmail.com

3B

Celine Dyvik

celine.dyvik@gmail.com

4A

Lise Almquist

lisealmquist@gmail.com

4B

Renate Morken

renatemorken@gmail.com


5A

Hanna Frostad

hannafrostad@gmail.com

5B

Patricia Nessiøy

patricia.nessioy@gmail.com

5C

Anne H Tingstad

at@matrix-advokater.no

6A

Andrea Holte Aga

aha@skovly.com

6B

Alexandra B.Gjørv

alexandra.bech.gjorv@gmail.com

7A

Anne B Sørensen

annegborggaard@gmail.com

7B

Tonje HA Nordan

tonjeallern@gmail.com

7C

Therese Stavseth

tvstavseth@icloud.com

Kontakt FAUs klassekontaktansvarlig

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED