Bygdøy skole FAU

Læringsgruppen


Om


Representanter i læringsgruppen skal, på vegne av alle skolens foreldre, påse at barna har et optimalt utgangspunkt for læring både akademisk og ved å ha en god dialog med lærerne på vegne av foreldrerådet


       Læringsgruppens fokusområder:   • Kontaktpunkt mellom lærerne og FAU. Opprette en god og jevn dialog


  • Kontaktpunkt for venneforeningen ifm deres investeringer i supplerende læringsmidler (og koblingspunkt mellom foreningen og lærerne)


  • Forslag om tiltak for å forbedre læringen eks bruk av supplerende materialer i matematikk, dybdelæring, gymnastikk mm.

Representanter:

For skoleåret 19/20 sitter følgende FAU-representanter i Læringsgruppen: 


  • Thomas Hegghammer(gruppeleder, FAU-representant)


  • Cecilie Jarlsbo (foreldrerådet)


  • Celine Dyvik (SMU-leder)


  • Anouska Andenæs (FAU-leder, nestleder-driftstyret)


  • Janicke Paus Hellebust (foreldrerådet)


Kontakt FAUs læringsgruppe

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED