Læringsgruppen


Om


Representanter i læringsgruppen skal, på vegne av alle skolens foreldre, påse at barna har et optimalt utgangspunkt for læring både akademisk og ved å ha en god dialog med lærerne på vegne av foreldrerådet


       Læringsgruppens fokusområder:   • Kontaktpunkt mellom ledelsen og FAU ifm læring. Opprette en god og jevn dialog


  • Kontaktpunkt for venneforeningen ifm deres investeringer i supplerende læringsmidler (og koblingspunkt mellom foreningen og lærerne)


  • Skaffe informasjon og bistå innen ny læringsnorm, tilrettelegging ved sykdom og karantene mm. 

FagfornyelsenAlle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny.


Les mer her

Representanter:

For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i Læringsgruppen: 


  • Jeanette Nordan (gruppeleder)


  • Anouska Andenæs


  • Janicke Paus Hellebust


  • Cecilie Jarlsbo


      Kontakt FAUs læringsgruppe