Bygdøy skole FAU

Læringsgruppen


Om


Representanter i læringsgruppen skal, på vegne av alle skolens foreldre, påse at barna har et optimalt utgangspunkt for læring både akademisk og ved å ha en god dialog med lærerne på vegne av foreldrerådet


       Læringsgruppens fokusområder:  • Kontaktpunkt mellom ledelsen og FAU ifm læring. Opprette en god og jevn dialog


 • Kontaktpunkt for venneforeningen ifm deres investeringer i supplerende læringsmidler (og koblingspunkt mellom foreningen og lærerne)


 • Skaffe informasjon og bistå innen ny læringsnorm, tilrettelegging ved sykdom og karantene mm. 

FagfornyelsenAlle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny.


Les mer her

Representanter:

For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i Læringsgruppen: 


 • Anouska Andenæs


 • Janicke Paus Hellebust


 • Cecilie Jarlsbo


  • Jeanette Nordan

  Kontakt FAUs læringsgruppe

  FAU samarbeider med

  Bygdøy skole FAU

  23 28 11 30 (Bygdøy skole)

  Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


  Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

  Liv Anniken Berg (nestleder)

  livab6@icloud.com

  Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
  Merk e-posten med Bygdøy skole

  COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED