Smitteverngruppen


Om


I FAU har vi mange ressurspersoner i form av helsepersonell med god innsikt og kunnskap om smittevern. Gruppen er ansvarlig for å utarbeide nyttige, konkrete og praktiske råd til foreldrene i denne utfordrende perioden samt besvare spørsmål og belyse temaer til foreldregruppen. Gruppen møtes regelmessig og vil holde foreldre løpende oppdatert via klassekontakt eller skoleplatformen, men er ikke tilgjengelige for å besvare individuelle spørsmål relatert til enkeltelever. For slike spørsmål må man henvende seg fastlegen,  bydelsoverlegen eller kommunen. Under finner du også direkte linker til nyttig og oppdatert informasjon fra FHI. 


Bursdager og vennegrupper

28.08.20

Nå som barnehager og skolene åpner, er det mulig å gjennomføre bursdagsfeiring, men kun så lenge smittevernrådene ivaretas. BFAU anbefaler å redusere antall barnebursdager til et minimum, ved å eksempelvis samle bursdagen til flere barn fra samme kohort under en feiring.  


Smittevernrådene kan leses her


Les mer: 

helsenorge.no 

udir smitteveileder for 1.-7.trinn 

Reduksjon av restriksjoner for barn


05.05.20

Regjeringen har lettet på restriksjonene for barna, som nok er til stor glede for store og små.


I den grad man kan lette på tiltakene for barna så ønsker vi å minne om at det fremdeles er viktig at de voksne forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjene. På den måten kan vi bidra til å holde tiltakene som går utover barna så få som mulig. Dersom voksne også letter altfor mye på tiltakene,  som f eks avstand og hygiene, så kan dette i verste fall føre til at man må redusere friheten til barna nok en gang. 

Oppfordrer foresatte til å holde barna hjemme


15.03.20

"Barn som er hjemme fra skole og barnehage, bes om å være mest mulig hjemme", sier Camilla Stoltenberg i FHI under pressekonferansen fredag 13.03.20. Hun legger til: " Man kan omgås søsken som vanlig, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem."

Karanteneforvirring


Rådet som ble sendt ut tidlig fredag er ikke gjeldende. Det er slik at familie og de som bor sammen med folk som er i karantene, skal ikke være i karantene. Vi beklager at dette ble feil. Denne gangen gikk et råd ut for fort. Det er bare de som har fått beskjed om å være karantene som er i karantene", sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, under pressekonferansen fredag.

Representanter:

For skoleåret 20/21 sitter følgende FAU-representanter i Smitteverngruppen: 


  • Birgit Hova (gruppeleder)


  • Tone Hetland (HMS-ansvarlig)


  • Linn Stamnes


  • Therese Flygind


  • Ingeborg Nyheim