Velkommen til Bygdøy skole FAU

FAU er et lovpålagt foreldreutvalg og en viktig samarbeidspartner for skolen og tilknyttede organer.


I Bygdøy skole FAU tilstreber vi å ha en proaktiv og løsningsorientert tilnærming til våre viktige roller som tillitsvalgte og på denne siden kan du lese mer om Bygdøy skole FAUs arbeide, hvordan vi organiserer oss, fokustemaer, oppdateringer fra arbeidsgruppene samt finne nyttig informasjon, linker, møtereferat og kontaktdetaljer. 

Les mer"Hvordan var det på skolen i dag?" 


Mange har vi vel erfart å spørre poden om hvordan skoledagen var, i håp om å ha en dyp, meningsfull og/eller lattermild samtale som binder oss tett sammen med barnet vårt i en lun boble av søte anekdoter og interne spøker... Litt som på bildet her...

Mange har vi nok også erfart svaret, ofte enstavet og levert med et uttrykk av kjedsomhet og monotoni: "Fint/bra/helt greit/slutt å mas" eller.... *stillhet*... 


Da er det greit å ha en back-up plan, fordi det er ikke alltid hva vi spør om som er problemet, men hvordan vi spør om det!  les mer


Skikk og bruk... for foreldrene!Dataspillavhengighet - Med ondt skal ondt fordrives!


"Regulering av barn og ungdoms forhold til og bruk av skjerm er en vanlig utfordring for foreldre. Ukentlig skrives det mye om «farlige spill» – som «Fortnite» – i mediene. Bekymringen hos foreldre kan dreie seg om dataspilling som tar overhånd, men også om mobilbruk nattestid, bekymring for dårlig fysisk form og manglende sosial kompetanse, for å nevne noe." (ref.psyknytt/helsebiblioteket.no)

Les hele artikkelen fra psykologtidsskriftet her

For at barna våre skal oppføre seg så må vi gå foran med godt eksempler! FAUs PS-gruppe har utarbeidet "skikk og bruk for foreldrene" - en klar og lettlest veiledning for stressede foreldre i skolehverdagen. Den kan leses her


Stormøte 2020 

onsdag 25.03.20

- med Oslos mobbeombud, Kjerstin Owren

Tema for årets Stormøte er dessverre stadig aktuelt;  mobbing. 

Hvordan kan vi, som foreldre, bidra aktivt til å bli kvitt dette problemet?

Hvilke konkrete grep kan skolen ta?  Hvordan spiller foreldrerollen inn og hvorfor er mobbing så vanskelig å bli kvitt? 

Oslos mobbeombud, Kjerstin Owren, og skolepsykolog, Fredrik Skoe, kommer for å svare på disse og mange andre spørsmål på årets møte. Dette bør ingen foreldre gå glipp av. 


Vi jobber for å gi alle barna på Bygdøy skole en optimal skolehverdag!

Tiden er forbi da FAU sin rolle var bollebaking og 17.mai arrangement. Som tillitsvalgte i foreldrenes arbeidsutvalg skal vi jobbe for å ha en reell medvirkning til, og innvirkning på, barnas skolehverdag, både da det gjelder den akademiske læringen og det fysiske og psykiske miljøet de befinner seg i.  

Bli med du også!

FAU er et lovpålagt utvalg i norske skoler og representerer alle foreldrene som har barn ved skolen. Et FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og ser til at elevene og foreldrene har en aktiv del i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for barna.  Les mer


Selvom det er lovpålagt med èn representant fra hver klasse så er alle som ønsker å bidra velkomne til å bli med i Bygdøy skole FAUs arbeide, og ta del i å gjøre en reell innsats for våre barns skolegang! Les mer om arbeidsgruppene


Vurderer du å bli med i utvalget ved neste valg? Har du spårsmål eller innspill? Nøl ikke med å ta kontakt med oss!

Arbeidsgrupper ved Bygdøy skole FAU

Nytt av 2020 er at Bygdøy skoles FAU nå går inn for å dele seg inn i arbeidsgrupper. Hensikten med dette er å følge opp skolen og barna våre på en mer effektiv måte samt å målrettet fokusere på områder hvor man mener skolen kan forbedres og hvor FAU kan bistå med dette.  Utvalget har vedtatt at to grupper alltid skal være fungerende, disse er økonomigruppen og gruppen for psykososialt miljø(PS-gruppen).  I 2020 opererer vi i tillegg med læringsgruppe og BAKS-gruppe samt HMS-ansvarlig og klassekontakt-ansvarlig. 


Nyhetsbrev

FAU samarbeider med

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED