Bygdøy skole FAU

Mobbing


Det er mobbing når noen opplever at de blir mobbet! 


Mobbing kan for eksempel være:


å bli dyttet


å bli slått


å bli pirket på


å bli baksnakket


å bli spredt rykter om


å bli truet


å bli frosset ut


å bli presset til å gjøre ting for andre som en ikke vil


Både voksne og barn kan være de som mobber.

Nyttige lenker


Et pågående viktig tema ved Bygdøy skole er mobbing. Det er ikke bare et viktig tema, men et pågående problem. Ved å etablere den psykososiale miljø (PS)-gruppen i FAU, samt ved å knytte tett samarbeide med SMU så har FAU fokus på å forbedre dette vedvarende problemet.

Hva er skolens oppgave når mobbing finner sted? 


I en situasjon hvor barn føler seg mobbet og/eller utrygge i skolemiljøet er det klare retningslinjer for hvordan skolen skal gå frem

Les mer

Aktivitetsplikten - hva er det? 


Aktivitetsplikten er et spesifikt og konkret tiltak som skal igangsettes av skoleledelsen ved mobbing. 


Les mer

Digital mobbing


Digital mobbing er et økende problem i dagens samfunn. Yngre og yngre barn tyr til sosiale medier for kommunikasjon med venner og her kan det oppstå problemer som det er utrolig viktig for foreldre å være klar over. 

Les mer

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED