Bygdøy skole FAU

BFAUs TEMASIDE FOR COVID19


SMITTEVERN • INFORMASJON • SOLIDARITET


Som alle andre tar Bygdøy skole FAU smittevern mot sykdommen COVID19 og viruset SARS-CoV-2 svært alvorlig. Som arbeidsutvalg for skolens foreldreråd er det nå vår oppgave å bidra med relevant informasjon og konkrete råd og tiltak for å minimere smitte både for å beskytte nærmiljøet og for å bidra på det nasjonale plan. FAU har nå fått på plass en egen komitè som vil samarbeide aktivt med både foreldre og skolen og på den måten bidra med informasjon og råd i denne tøffe tiden vi står foran. Vi håper alle foreldre nå vil komme sammen, samarbeide og bidra på alle måter de kan til å redusere spredningen av viruset slik at helsevesenet kan få det under kontroll. 

Reduksjon av restriksjoner for barn


Regjeringen har lettet på restriksjonene for barna, som nok er til stor glede for store og små. Det kan se ut til at hypotesen om at barn hverken blir syke eller bærer smitte i like stor grad som voksne er reell, uten at vi har noen klare svar på dette enda.


I den grad man kan lette på tiltakene for barna så ønsker vi å minne om at det fremdeles er viktig at de voksne forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjene. På den måten kan vi bidra til å holde tiltakene som går utover barna så få som mulig. Dersom voksne også letter altfor mye på tiltakene,  som f eks avstand og hygiene, så kan dette i verste fall føre til at man må redusere friheten til barna nok en gang. 

Oppfordrer foresatte til å holde barna hjemme"Barn som er hjemme fra skole og barnehage, bes om å være mest mulig hjemme", sier Camilla Stoltenberg i FHI under pressekonferansen fredag 13.03.20. Hun legger til: " Man kan omgås søsken som vanlig, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem."

Karanteneforvirring


Rådet som ble sendt ut tidlig fredag er ikke gjeldende. Det er slik at familie og de som bor sammen med folk som er i karantene, skal ikke være i karantene. Vi beklager at dette ble feil. Denne gangen gikk et råd ut for fort. Det er bare de som har fått beskjed om å være karantene som er i karantene", sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, under pressekonferansen fredag.

FAU samarbeider med

Bygdøy skole FAU

23 28 11 30 (Bygdøy skole)

Strømborgsveien 7, 0287 Oslo


Bygdøy skole FAU: Anouska Andenæs (leder) anouska@godtfredsen.no

Liv Anniken Berg (nestleder)

livab6@icloud.com

Bygdøy skole: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med Bygdøy skole

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED